Thông báo về việc xử lý kết quả đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2019-2020

THÔNG BÁO
V/v xử lý kết quả đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2019-2020

Sau khi cập nhật dữ liệu đăng ký khối lượng học tập của sinh viên. Phòng Đào tạo thông báo kết quả mở các lớp học phần trong học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:

1. Sinh viên vào tài khoản cá nhân để cập nhật thông tin về kết quả đăng ký các lớp học phần đã đóng tiền.

2. Đối với các học phần đã bị hủy, sinh viên chủ động đăng ký sang các lớp học phần khác trên trang sinh viên và đem biên lai học phí cập nhật lại công nợ tại phòng Tài chính – Kế toán trước 16g30 ngày 10/01/2020. Sau thời gian trên nhà trường không giải quyết mọi trường hợp.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Cấu cấu tổ chức

Lịch học

Lịch thi

Thống kê

Đang online: 48
Hôm nay: 862
Hôm qua: 14638
Tổng cộng: 15307231