Danh sách SV dự thi các học phần Tiếng Anh trực tuyến ngày 05/ 8/2020 (ca tối 18h)
05/08/2020

Danh sách SV dự thi học phần Ngữ Âm - Âm Vị học: Xem tại đây!

Danh sách SV dự thi học phần Tiếng Anh Kế Toán: Xem tại đây!

Danh sách SV dự thi học phần Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu: Xem tại đây!